English
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Demografia 

 • Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 105
 • Muži 47
 • ženy 58
 •  Predproduktívny vek (0-14) spolu 10
 •  Produktívny vek (15-54) ženy 33
 •  Produktívny vek (15-59) muži 32
 •  Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 30
 •  Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 2
  • muži 0
  • ženy 2

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 •  Predajňa potravinárskeho tovaru
 •  Komunálny odpad
 •  Zneškodňovaný komunálny odpad

Leží v západnej časti Rimavskej kotliny, v doline bočného prítoku Rimavy. Názvy obce: 1427 Gwmory; 1489 Gemery; 1786 Gömöri; 1920 Gemerček; maď. Kisgömöri. Najstaršieho zemepána obce poznáme Juraja Jolsvaiho, ktorý tu mal 15 port. R. 1489 ju vlastnila rodina Gömöryová, neskôr Mariássyová, Hámosová a mesto Rimavská Sobota. Veľa trpela od pánov hodejovského hradu, r. 1554 ju spustošili Turci, r. 1683 vyplienili poľsko-litovské vojská. R. 1773 tu žilo 11 poddanských rodín a 5 rodín želiarov, r. 1828 žilo v 29 domoch 225 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. a ovocinárstvom. Najstaršou pamiatkou v obci je neskoroklasicistický rím. kat. kostol z r. 1883 a kaplnka z konca 19. stor.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika