English
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.gemercek.sk spravuje Obec Gemerček je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gemerček 

Adresa:
Obecný úrad Gemerček 
Gemerček 64
980 31 Hodejov

IČO: 00649562

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Rimavská Sobota 
Región: Udolie Gortva 
Počet obyvateľov: 95 
Rozloha: 1167 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427 

Všeobecné informácie: obugemercek@post.sk
Podateľňa: obugemercek@post.sk
Starosta:obugemercek@post.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obugemercek@post.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 56 833 24

E-mail: obugemercek@post.sk

Kompetencie:
Obec Gemerček je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Gemerček je zriadený na Miestnom úrade vJesenké, Ing. Peter Varga, Štefan Csank

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk